23e Open Nederlands Kampioenschap Computerschaak

23e Open Nederlands Kampioenschap Computerschaak

Het kampioenschap wordt verspeeld op 18/19 en 25/26 oktober 2003 in het Leids Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. 071-572 3229. Het speeltempo is 90 minuten per kleur. De eerste drie dagen wordt gespeeld van 10.00 tot 19.30 uur. Op de laatste speeldag, zijn de speeltijden 10.00 tot 16.15 uur.

Informatie voor deelnemers (Regels):

Aan diegenen die van plan zijn deel te nemen, wordt verzocht zich uiterlijk 26 september 2003 per electronische of gewone post aan te melden bij Theo van der Storm, Weth. Driessenstraat 5, 1107 XG Amsterdam ZO, email: thstorm@wanadoo.nl. Hij is ge´nteresseerd in de volgende gegevens:

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Voorlopige deelnemerslijst

8e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi

In het eerste weekeinde (18/19 okt.) vindt tevens het achtste CSVN Schaakcomputergebruikerstoernooi plaats. Leden en niet-leden van de CSVN die mee willen doen, kunnen zich tot 30 september opgeven bij M.v.Leeuwen, L.van Deysselhove 4, 3438 HS Nieuwegein. email:MvLcsvn@hetnet.nl. Vermeld bij aanmelding met welke computers u kunt deel nemen, zodat we u, i.v.m. de gewenste varieteit aan modellen, vervolgens kunnen berichten met welke computer(s) u wordt verwacht.