Aankondiging 24e Open Nederlands Kampioenschap Computerschaak

Announcement (English text)

Current Tournament Page
Actuele Toernooipagina

Aankondiging 24e Open NK Computerschaak

Het kampioenschap wordt verspeeld op 16/17 en 23/24 oktober 2004 in het Leids Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. 071-572 3229. Het speeltempo is 90 minuten per kleur. De eerste drie dagen wordt gespeeld van 10.00 tot 19.30 uur. Op de laatste speeldag, zijn de speeltijden 10.00 tot 16.15 uur.

Informatie voor deelnemers (Regels):

Aan diegenen die van plan zijn deel te nemen, wordt verzocht zich uiterlijk 26 september per electronische post aan te melden bij Theo van der Storm, email: thstorm@wanadoo.nl. Hij is ge´nteresseerd in de volgende gegevens:

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

10e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi

Op 16 okt. vanaf 12:00 uur geeft Wim Luberti een simultaan aan 12 oude schaakcomputers.

Het 10e Gebruikerstoernooi is op 17 okt. 2004. Leden en niet-leden van de CSVN die mee willen doen, kunnen zich tot 28 september opgeven bij M.v.Leeuwen, L.van Deysselhove 4, 3438 HS Nieuwegein. email:MvLcsvn@hetnet.nl. Vermeld bij aanmelding met welke computers u kunt deel nemen, zodat we u, i.v.m. de gewenste varieteit aan modellen, vervolgens kunnen berichten met welke computer(s) u wordt verwacht.

English text
24th Open Dutch Computer Chess Championship

The 24th Open Dutch Computer-Chess Championship is held on October 16-17 and 23-24, 2004, i.e. two weekends in the Leids Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. +31-71-572 3229. The playing tempo is 90 minutes per player. On the first three days games are played between 10.00am and 7.30pm. On the final day the times are 10.00am to 4.15pm.

Information for participants (Rules):

You can register as a participant before Sept. 26th by e-mail to Theo van der Storm, thstorm@wanadoo.nl
Please specify:

We look forward to your entry.