Aankondiging 25e Open Nederlands Kampioenschap Computerschaak

CURRENT PAGE

Announcement 25th Dutch Computer Chess Championship (English text)

Locatie: Denksportcentrum Leiden

Preliminary list of Participants

Aankondiging 25e Open NK Computerschaak

Het kampioenschap wordt verspeeld op 11, 12 en 13 november 2005 in het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. 071-572 3229. Het speeltempo is 90 minuten per kleur. Het speelschema staat hieronder.
&
We zouden graag op vrijdag 11 november vanaf 19:15 informeel oud-deelnemers en leden van het eerste uur terugzien. Dit is niet de officiele jubileumviering, maar wel het 25e kampioenschap!

Informatie voor deelnemers (Regels):

Aan diegenen die van plan zijn deel te nemen, wordt verzocht zich uiterlijk 16 oktober per electronische post aan te melden bij Theo van der Storm, email: thstorm@wanadoo.nl. Hij is geïnteresseerd in de volgende gegevens:

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Tijdschema / Schedule (CET +0100):

Friday 11 November 2005
Fr. 12:00-13:00 arrival, installation and opening
Fr. 13:00-16:00 1st round
Fr. 16:15-19:15 2nd round
(starting 19:15 we would like to meet again participants from earlier years)
Fr. 19:30-22:30 3rd round 

Saturday 12 November 2005
Sa. 09:00-09:45 arrival & installation
Sa. 09:45-12:45 4th round
Sa. 13:00-16:00 5th round
Sa. 16:15-19:15 6th round

Sunday 13 November 2005
Su. 09:00-09:45 arrival & installation
Su. 09:45-12:45 7th round
Su. 13:00-16:00 8th round
Su. 16:15-19:15 9th round (final)
Su. 19:20-20:00 Prizes

Special rule / Speciale regel

In this tournament a special tie-breaker is in effect to compensate for the effect of Swiss-system paring in a tournament with a small number of participants. It applies to the players in the lead with an equal number of points(P). Only results against mutual opponents and the game among themselves count for SB. Buchholz (sum of opponent) points were discarded.

The participants elected this tie-breaker method (in Dutch):

Tijdens het toernooi van 2003 spraken de deelnemers zich uit voor het volgende voorstel, waarbij aangetekend moet worden, dat het onderlinge resultaat natuurlijk wel meetelt.

Voorstel 2: WP wordt buiten beschouwing gelaten. Hebben de gelijk geëindigden niet dezelfde tegenstanders gehad, dan worden voor het berekenen van de SB alleen die tegenstanders meegenomen waartegen men allebei gespeeld heeft (oftewel de tegenstanders die niet tegen allebei gespeeld hebben, worden uit de SB berekening verwijderd). Deze SB is bepalend.
Indien na de toepassing van het voorgaande de volgorde nog niet bepaald kan worden, dan wordt er twee ronden gevluggerd, waarbij beiden één keer wit en één keer zwart hebben, met een bedenktijd van 10 minuten per programma per partij.

Tournament rules (English)
Toernooiregelementen (Dutch)

12e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi

Het 12e Gebruikerstoernooi is op 12/13 nov. 2005. Het ligt in de bedoeling om dit keer met merken teams te gaan spelen. BV Mephisto, Fidelity, Novag, Saitek, Phoenix (Resurrection). De teams bestaan uit drie computers, twee sterke en een minder sterk programma. Leden en niet-leden van de CSVN die mee willen doen, kunnen zich tot 16 oktober opgeven bij M.v.Leeuwen, L.van Deysselhove 4, 3438 HS Nieuwegein. email:MvLcsvn@hetnet.nl. Vermeld bij aanmelding met welke computers u kunt deel nemen, zodat we u, i.v.m. de gewenste varieteit aan modellen, vervolgens kunnen berichten met welke computer(s) u wordt verwacht.

English text
25th Open Dutch Computer Chess Championship

The 24th Open Dutch Computer-Chess Championship is held on 11, 12 en 13 November 2005, i.e. one long weekend in Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. +31-71-572 3229. The playing tempo is 90 minutes per player. See the schedule above.

Information for participants (Rules):

You can register as a participant before Oct. 16th by e-mail to Theo van der Storm, thstorm@wanadoo.nl
Please specify:

We look forward to your entry.