Aankondiging 26e Open Nederlands Kampioenschap Computerschaak

CURRENT PAGE

Announcement 26th Dutch Computer Chess Championship (English text)

Locatie: Denksportcentrum Leiden

Preliminary list of Participants

Aankondiging Gebruikerstoernooi

Aankondiging 26e Open NK Computerschaak

Het kampioenschap wordt verspeeld op 3, 4 en 5 november 2006 in het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. 071-572 3229. Het speeltempo is 90 minuten per kleur. Het speelschema staat hieronder.

Toeschouwers kunnen uit de eerste hand, d.w.z. de programmeurs/deelnemers, achtergronden van de huidige schaakprogramma's vernemen en getuige zijn van topschaak. Tevens kan men zich op de laatste twee dagen vervoegen bij de schaakcomputer-gebruikers, die alles weten van tafel- en reisschaakcomputers en daarmee een apart toernooi spelen. Toegang voor toeschouwers is gratis. In het denksportcentrum is het niet meer toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te consumeren.

Informatie voor deelnemers (Regels):

Aan diegenen die van plan zijn deel te nemen, wordt verzocht zich uiterlijk 29 september per electronische post aan te melden bij Theo van der Storm, email: thstorm@wanadoo.nl. Specificeer:

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Tijdschema / Schedule (CET +0100):

Friday 3 November 2006
Fr. 12:00-13:00 arrival, installation and opening
Fr. 13:00-16:00 1st round
Fr. 16:15-19:15 2nd round
Fr. 19:30-22:30 3rd round 

Saturday 4 November 2006
Sa. 09:00-09:45 arrival & installation
Sa. 09:45-12:45 4th round
Sa. 13:00-16:00 5th round
Sa. 16:15-19:15 6th round

Sunday 5 November 2006
Su. 09:00-09:45 arrival & installation
Su. 09:45-12:45 7th round
Su. 13:00-16:00 8th round
Su. 16:15-19:15 9th round (final)
Su. 19:20-20:00 Prizes

Special rule / Speciale regel

If the tournament is played with 14 or less participants a special tie-breaker is in effect to compensate for the effect of Swiss-system pairing. It applies to the players in the lead with an equal number of points(P). Only results against mutual opponents and the game among themselves count for Sonnenborn-Berger (SB) points. Buchholz (sum of opponent) points are discarded.

The participants elected this tie-breaker method (in Dutch):

Tijdens het toernooi van 2003 spraken de deelnemers zich uit voor het volgende voorstel, waarbij aangetekend moet worden, dat het onderlinge resultaat natuurlijk wel meetelt.

Aangenomen Voorstel: WP wordt buiten beschouwing gelaten. Hebben de gelijk geëindigden niet dezelfde tegenstanders gehad, dan worden voor het berekenen van de SB alleen die tegenstanders meegenomen waartegen men allebei gespeeld heeft (oftewel de tegenstanders die niet tegen allebei gespeeld hebben, worden uit de SB berekening verwijderd). Deze SB is bepalend.
Indien na de toepassing van het voorgaande de volgorde nog niet bepaald kan worden, dan wordt er twee ronden gevluggerd, waarbij beiden één keer wit en één keer zwart hebben, met een bedenktijd van 10 minuten per programma per partij.

Tournament rules (English)
Toernooiregelementen (Dutch)

14e CSVN Schaakcomputer-gebruikerstoernooi

Op 4 en 5 november 2006 houden wij het 14e Gebruikerstoernooi in Leiden. De schaakcomputers die mee mogen doen zijn de oude exemplaren uit de '80 er en '90 er jaren. De speelsterkte mag volgens de SSDF lijst niet hoger liggen dan 1750 ELO. Inschrijven bij Ries van Leeuwen mvlcsvn@hetnet.nl tot 1 november a.s.

Dit keer zijn we genoodzaakt Euro 5,-. inschrijfgeld te vragen i.v.m. gestegen zaalhuur. Het bestuur zoekt naarstig naar een goedkopere speelruimte.

English text
25th Open Dutch Computer Chess Championship

The 25th Open Dutch Computer-Chess Championship is held on 3, 4 and 5 November 2006, i.e. one long weekend in Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, tel. +31-71-572 3229. The playing tempo is 90 minutes per player. See the schedule above.

Information for participants (Rules):

You can register as a participant before Sep. 29th by e-mail to Theo van der Storm, thstorm@wanadoo.nl Specify:

We look forward to your entry.