C.S.V.N.

Computerschaak Vereniging Nederland

Doelstelling

Het doel van de CSVN is bekendheid te geven en mede te werken aan de ontwikkeling van het computerschaak in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het nemen en steunen van initiatieven en het coördineren van activiteiten op het gebied van computerschaak en door het bevorderen van een gereglementeerd gebruik van computers bij de beoefening van het schaakspel.

Sinds 1981 organiseert de CSVN jaarlijks een Nederlands Kampioenschap Computerschaak. Het bestuur stelt zich voor op deze pagina.

Indien u het bestuur een mail wilt sturen: bestuur@computerschaak.nl


Website

Dit is de officiele website van de CSVN.
Do you wish to send a message to the webmaster? mailto:info@computerschaak.nl
These pages are hosted by RealiT ISP services